Základní informace:

Datum: sobota 12. června 2021 (uskutečnění v tomto termínu závisí na vyhlášení vlády o povolení sportovních akcí)


Kategorie:

MARATON (42,2 km)

 • BĚŽCI (maraton) muži i ženy: 18–39 let / 40–49 let / 50–59 let / 60–69 let / 70 a více let
 • CYKLISTÉ muži i ženy: 18–35 let / 36–45 let / 46 a více let / mládež 16–17 let
 • KOLOBĚŽCI muži i ženy: 18 a více let
 • PĚŠÍ TURISTÉ: bez věkového omezení

PŮLMARATON (21,1 km)

 • BĚŽCI (půlmaraton) muži i ženy: 18–39 let / 40–49 let / 50–59 let / 60 a více let

Pořadatel si vyhrazuje právo limitu předem nepřihlášených v kategorii cyklo. Pro zájemce z řad pěších turistů umožňuje pořadatel absolvovat jen maratonskou trať v časovém limitu do 9,5 hodiny.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí; dobrý zdravotní stav je nutným předpokladem (doporučujeme lékařskou prohlídku). Cyklistům bez cyklistické helmy nebude umožněna účast. Za škody způsobené účastníky akce pořadatel neodpovídá.


Místo prezentace a startu:

2. ZŠ Jirkov, sídliště Vinařická, Studentská ulice


Časový pořad:

Prezentace:

 • 7.00–7.30 hod. – pěší turisté s průběžným startem (vycházejí hned, co se prezentují)
 • 7.30–8.40 hod. – běžci, cyklisté a koloběžci

Slavnostní zahájení:

 • 9.00 hod. – v místě startu

Start:

 • 7.00–7.30 hod. průběžný start turistů 
 • 9.05 hod. – start cyklistů a koloběžců
 • 9.10 hod. – start běžců

Cíl:

2. ZŠ Jirkov

 • uzavírka cíle pro cyklisty ve 14.00 hodin
 • uzavírka pro cyklisty, běžce a koloběžce v 15.00 hodin
 • uzavírka pro pěší turisty v 16.30 hodin

Startovné:

 • 350 Kč na osobu – běžci, cyklisté a koloběžci předem nepřihlášení
 • 250 Kč na osobu – běžci, cyklisté a koloběžci předem přihlášení
 • 30 Kč na osobu – pěší turisté

Startovné uhradí účastníci na účet banky dle pokynů v elektronické přihlášce. Předem nepřihlášení uhradí startovné na startu v hotovosti. Cyklisté složí vratnou zálohu 20 Kč za startovní číslo.


Odměna:

 • Každý účastník obdrží diplom a upomínku.
 • Věcné ceny nejzdatnějším účastníkům v jednotlivých kategoriích.

Ubytování:

Možnost ubytování v tělocvičně 2. ZŠ z 10. na 11. června 2021 (záleží na řediteli školy).


Přihlášky:

Přihlásit se je nutno nejpozději do 6. června 2021 nejlépe elektronicky na této adrese: http://crossmarathon.cz/prihlaska. V případě výpadku nám napište e-mail nebo dopis (Poštovní adresa pro zaslání přihlášek).
Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, kategorii, adresu bydliště, telefon či e-mail, požadavek na ubytování. Připojte datum a Váš podpis. Účastník svou přihláškou uděluje Klubu Krušnohorců souhlas se zpracováním osobních
údajů podle GDPR: http://crossmarathon.cz/souhlas.