Trasa marathonu

Maraton se startuje v Jirkově u 2. základní školy. Trasa běžců vede po cestě podél Podkrušnohorského přivaděče až do Vysoké Pece. Cyklisté se do Vysoké Pece dostanou po silnici vedoucí ulicemi Studentská, Dvořákova a Červenohrádecká přes Červený Hrádek a Drmaly. Zde následuje krátký úsek po silnici k hájovně u Žeberské lípy a poté po lesní cestě k rozcestí nad Kundratickou myslivnou. Od rozcestí stoupá trasa po lesní silničce levým úbočím Jedlové hory k Malému Peklu a dále po lesní cestě na Lesnou (zde je nejvyšší bod trasy). Odsud po silničce trasa klesá směrem k Rudolicím. Ještě před křižovatkou odbočí vpravo lesem k Malému Háji. Následuje malý okruh ke kostelu na Malém Háji a poté znovu dolů do Svahové. Dále trasa vede nejprve po lesní cestě prudkým klesáním a posléze kolem mokřadů za Mezihořským vrchem do Zákoutí. Odsud už trasa kopíruje silnici do Mezihoří, Blatna, Šerchova, Březence a Jirkova. Poslední krátký úsek těsně před cílem je opět veden cestou podél přivaděče.


Trasa půlmarathonu

Trasu půlmaratonu začínají běžci v Jirkově u 2. základní školy. Vede po cestě podél Podkrušnohorského přivaděče až do Vysoké Pece. Zde následuje krátký úsek po silnici k hájovně u Žeberské lípy a poté po lesní cestě k rozcestí nad Kundratickou myslivnou. Od rozcestí stoupá trasa po lesní silničce levým úbočím Jedlové hory k Malému Peklu (zde je nejvyšší bod trasy), kde se odbočkou vlevo sbíhá lesní cestou napříč sjezdovkami do Svahové. Trasa dále pokračuje klesáním po zelené turistické stezce. V Drmalech se krátkým přeběhem silnice znovu napojí na cestu podél Podkrušnohorského přivaděče, kudy vede zpět ke startu.