Souhlas je udělován dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ - GDPR).

Uděluji tímto souhlas Spolek Klub Krušnohorců, Hornická 1467, 431 11 Jirkov, IČ: 26589222, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem evidence účastníků Jirkovského crossmarathonu.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy či dopisem zaslaným na kontakt [http://crossmarathon.cz/kontakt].

Podle GDPR mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.